Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 TERMIN SKŁADANIA 

DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO

EGZAMINU POTWIERDZJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
 na sesję 3/2017 (maj-lipiec)

mija 16.02.2017

Proszę wszystkich uczniów i absolwentów,
którzy chcą zdawać egzamin

o złożenie deklaracji do 16.021.2017


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian