Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2

 20 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu " Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2" z kierownikiem projektu Adamem Kojem. Uczniowie zostali zapoznani z działaniami, w których będą mogli uczestniczyć w ramach projektu oraz ze szczegółami ich realizacji.

JBCopyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian