Sukces absolwenta ZSTiO

Rafał Kajzar – absolwent Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu otrzymał wyróżnienie w specjalności „technik mechatronik” w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2016”.

Warto podkreślić fakt, że Rafał Kajzar, jako jedyny przedstawiciel Opolszczyzny, znalazł się wśród tegorocznych laureatów.

Jury Konkursu oceniając osiągnięcia kandydatów bierze pod uwagę w wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oceny końcowe z przedmiotów zawodowych, sukcesy w konkursach i olimpiadach. Rafał Kajzar może pochwalić się świetnymi wynikami na maturze, na egzaminie zawodowym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 5,0 i sukcesami w konkursach i olimpiadach technicznych. Za zbudowanie robota klasy mini sumo „Mała Mi” zdobył 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie „ Elektryzująca pasja” a za skonstruowanie robota mobilnego „ Amfibia RD” zdobył 1. miejsce w okręgu w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

11 stycznia 2017 r., podczas spotkania w szkole, odebrał dyplom i nagrodę oraz gratulacje z rąk Pana mgr inż. Bogusława Przychockiego – Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Opolu, który wręczył Pani dyrektor Marii Staliś okolicznościowy medal z okazji jubileuszu 90 Stowarzyszenia oraz list od Prezesa Zarządu Głównego SIMP z gratulacjami oraz wyrazami najwyższego uznania dla całego grona pedagogicznego ZSTiO za staranną i wszechstronną edukację młodzieży.

Pani Aurelia Stępień – kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w K- Koźlu wręczyła Rafałowi list gratulacyjny od Pani Małgorzaty Tudaj- Starosty Powiatu z życzeniami dalszych sukcesów.

Rafał obecnie jest studentem I roku mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, aktywnym członkiem kół naukowych na uczelni. Razem z studentami ostatnich lat i doktorantami pracuje nad projektem budowy specjalistycznego robota. Podkreślał, że wiedzę zdobytą w technikum wykorzystuje na zajęciach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Rafał jest już drugim absolwentem ZSTiO, który otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku” ( w 2013 to wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jaskółka, również mechatronik).

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

MS

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian