Rewelacyjny wynik z egz. maturalnego 2016

 Wszyscy tegoroczni absolwenci Technikum nr 4 im. Marii Skłdowskiej - Curie w ZSTiO w K-Koźlu zdali egzamin maturalny. 100% zdawalność to najlepszy wynik spośród wszystkich szkół  ponadgimnazjalnych ( liceów i techników) powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego.
Gratulujemy uczniom klas IV  t. mechatronik, t. elektryk, t. informatyk  i nauczycielom !!!

MS
 

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian