Kolejny rocznik absolwentów opuścił mury szkoły

25 kwietnia 2014 r. miała miejsce uroczystość zakończenia nauki i pożegnania absolwentów Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej - Curie i IV Liceum Ogólnokształcącego w ZSTiO. W uroczystości wzięli udział: Pani Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu K-Kozielskiego, p.Jacek Matus - dyrektor Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o., p. Ryszard Skorek - wiceprezes Zarządu Okręgowego PCK w Opolu, p. Włodzimierz Kominek - prezes Zarządu Rejonowego PCK w K- Koźlu, Grono Pedagoiczne, Absolwenci i ich Rodzice. Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali: Łukasz Chromiak ( 5,71), Mateusz Urbiczek( 5,46), Marcel Nowak ( 4,92), Marek Murlowski ( 4,92), Wioleta Strzmpczyk( 4,75). Łukasz otrzymał wyróżnienie- statuetkę " Najlepszy absolwent technikum" a Wioleta -statuetkę " Najlepszy absolwent liceum. " Z rąk p. Starosty odebrali również listy gratulacyjne- wyróżnienia powiatu k- kozielskiego.  Z kolei dyr. J. Matus  wręczył certyfikaty potwierdzające odbycie specjalizacji zawodowej w firmie Jokey Plastik,  dla trzech absolwentów klasy mechatronicznej, firma ufundowała również nagrody. Panowie R. Skorek i W. Kominek z PCK uhonorowali absolwentów, którzy bezinteresownie oddawali krew. Z rąk nauczycieli WF- p. K. Balickiej, W. Iwanejko i R. Gorskiego, najlepsi uczniowie otrzymali wyróżnienia sportowe. M. Andruszek został wybrany najlepszym siatkarzem a M. Murlowski, najlepszym piłkarzem. Momentem najbardziej oczekiwanym przez wszystkich było wręczanie świadectw ukończenia szkoły. Kwiaty oraz słowa podziękowań za swoje zaangażowanie, trud i wysiłek otrzymali wychowawcy, nauczyciele i dyrekcja szkoły.
Uroczystośc ( pod kierunkiem p. K. Sługockiej i p. P. Skuzy) przygotowali uczniowie klasy  III INF i III M/EL, którzy zaprezentowali również krótki program artystyczny.
Za wszystkich absolwentów trzymamy kciuki za maturze i egz. zawodowym !!!

MS

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian