Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

 26 kwietnia 2016r. drużyna uczniów z klasy III technik mechatronik w składzie:

Michał Domaradzki

Patryk Golly

Tomasz Kapica

Jakub Stysiał

Rafał Piśniak,

zajęła III miejsce w etapie rejonowym XXIV Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowanym w ZSM Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

 Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej organizowane są przez PCK
od wielu lat. Jest to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności
w przypadku znalezienia się w sytuacji wymagającej podjęcia konkretnej, ratującej zdrowie lub życie pomocy drugiemu człowiekowi.

 W sytuacjach kryzysowych liczy się nie tylko fachowa wiedza na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, ale także czas, w jakim się tej pomocy udziela i dobre współdziałanie całej drużyny.

 Gratulujemy!!!

 


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian