Wyróżnienie dla absolwenta ZSTiO w konkursie „Technik Absolwent 2013”

Krzysztof Jaskółka – absolwent Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu otrzymał wyróżnienie w specjalności „technik mechatronik” w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2013”.

Warto podkreślić fakt, że Krzysztof Jaskółka, jako jedyny przedstawiciel Opolszczyzny, znalazł się wśród tegorocznych laureatów.

Jury Konkursu oceniając osiągnięcia kandydatów bierze pod uwagę w wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oceny końcowe z przedmiotów zawodowych, sukcesy w konkursach i olimpiadach. Krzysztof Jaskółka może pochwalić się świetnymi wynikami na maturze, na egzaminie zawodowym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 5,0 i sukcesami w konkursie wiedzy elektryczno- elektronicznej Elektron. Za zbudowanie inteligentnego systemu alarmowego otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „ Elektryzująca pasja”. Jest laureatem Nagrody im. Mariana Górnego.

29 stycznia 2014 r., podczas spotkania w szkole, odebrał wyróżnienie i gratulacje z rąk Pana mgr inż. Bogusława Przychockiego – Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Opolu, który przekazał również Pani dyrektor Maria Staliś list od Prezesa Zarządu Głównego SIMP z gratulacjami oraz wyrazami najwyższego uznania dla całego grona pedagogicznego ZSTiO za staranną i wszechstronną edukację młodzieży.

Krzysztofowi gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian