Rok Jana Długosza w ZSTiO

 Od 02.11.2015 r. do 04.12.2015 r. trwały obchody Roku Jana Długosza - wybitnego historyka. W ramach dni długoszowskich zostały rozpisane dwa konkursy dla uczniów ZSTiO. Uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną o Janie Długoszu. Uczestnicy sięgali do różnych źródeł informacji. Najlepszą prezentację wykonali uczniowie klasy IV INF: Jakub Kolasa, Dominik Wzorek, Marcin i Mateusz Oleksik, a także Rafał Jahn z klasy III MCH. W ostatnich dniach obchodów (2-3 grudnia 2015 r.) rozegrany został turniej historycznych gier planszowych pod tytułem Rycerskość wymaga poświęceń. Gry zostały ufundowane przez Komendę OHP w Kędzierzynie - Koźlu. Siedmioro reprezentantów z klas I INF, II INF, III MCH oraz III G zmagało się między sobą grając w Bitwę pod Grunwaldem, Ryzyko, Magnatów, Pan tu nie stał i w Historię. Rozgrywki wygrał uczeń klasy I INF Patryk Osiński, drugą lokatę zajął Krzysztof Klepsz z klasy III Gimnazjum. Na podium stanął jeszcze Patryk Mińczuk z klasy I INF. 

W dniu 03.12.2015 roku klasa III Gimnazjum dla Dorosłych zaprezentowała swój dorobek projektowy pt. Jan Długosz i jego czasy. Sandra Perz, Jessica Sobel, Andżelika Włodarczyk, Krzysztof Klepsz i Marcin Kantarski w obecności pani dyrektor Marii Staliś, p. Ewy Dziewanowskiej - Doniec oraz p. Ireneusza Podedwornego przedstawili w ciekawy sposób postać Jana Długosza i jego czasów. 

W ostatnim dniu trwania obchodów Roku Jana Długosza (4.12.2015 r.) do naszej szkoły przyjechała pani prof. dr hab. Anna Pobóg - Lenartowicz, kierownik katedry historii średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz prezeska opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pani profesor wygłosiła wykład na temat życia Jana Długosza, przedstawiając nieznane fakty z życia patrona roku 2015. Dowiedzieliśmy się, jak wiele podróży odbył Jan Długosz. Opisał nawet linię brzegową Odry Koźla.  W wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy I INF, III MCH, I EEO i III gimnazjum. 

Po wykładzie pani profesor A. Pobóg - Lenartowicz, pani dyrektor mgr Maria Staliś, Komendant Komendy OHP mgr Małgorzata Nowacka i organizator Roku Długosza p. Ireneusz Podedworny wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody dla wszystkich zaangażowanych w obchody Roku Jana Długosza w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w  Kędzierzynie - Koźlu.

Dziękujemy szczególnie pani prof. dr hab. Annie Pobóg - Lenartowicz za przybycie i wygłoszenie ciekawego wykładu, pani dyrektor Marii Staliś za wspieranie tej inicjatywy w naszej szkole, pani komendant OHP Małgorzacie Nowackiej za ufundowanie gier oraz nagród.

Patronat nad obchodami szkolnymi Roku Jana Długosza objęło Polskie Towarzystwo Historycznego.

Organizatorem dni i opiekunem grupy projketu był p. Ireneusz Podedworny.

IP


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian