Sukces słuchaczy I edycji kursów zawodowych dla dorosłych

Wszyscy  słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego  w zakresie kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych), którzy w   sesji zimowej 2014 r. przystąpili do egzaminu zewnętrznego z OKE otrzymali 31 marca 2014 r. świadectwa kwalifikacyjne.

Zdawalność wyniosła 100 % . Średni wynik z części pisemnej egzaminu wyniósł 71,2% ( próg wynosił 50%) a z części praktycznej wyniósł 100%.

Kurs rozpoczął się we IX 2012 r. i zakończył w XII 2013. Uczestnicy   wykazali  dużą determinację oraz  wytrwałość, ponieważ  zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu, od g. 16.00. W sumie słuchacze mieli  800 godz. zajęć z przedmiotów  zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęcia z j. obcego zawodowego i  przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone były w ZSTiO i w Centrum Kształcenia  Praktycznego i Ustawicznego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych są bezpłatne, mogą w nich uczestniczyć  osoby dorosłe, które chcą uzyskać np. nowe kwalifikacje zawodowe.

Obecnie prowadzone są w szkole 2 kursy: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (dla zawodu elektryk)  i M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (dla zawodu operator obrabiarek skrawających).

Gratulujemy !

MS


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian