Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13.10.2015 r. społeczność szkolna ZSTiO spotkała się na uroczystym apelu. Pani dyr. Maria Staliś podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wielki wkład pracy włożony  w wychowanie młodych ludzi i przygotowanie ich do dorosłego życia. W imieniu uczniów  życzenia złożył Michał Płachta, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Życzeniom towarzyszyły kwiaty, które uczniowie wręczali swoim nauczycielom.

Tradycją szkoły jest, że podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych, na sztandar szkoły, składają uroczysty akt  ślubowania. Ten podniosły moment miał miejsce i w tym roku. Uczniowie oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów ZSTiO.

Pani dyrektor, w imieniu firmy Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. ( która jest patronem kierunku technik mechatronik) wręczyła narody dla uczniów klas mechatronicznych, którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Apel, pod kierunkiem p. mgr Katarzyny Balickiej,  przygotowały klasy II Mch, II El a część artystyczną klasa III Mch.

MS


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian