Absolwenci odebrali świadectwa maturalne

Tegoroczni maturzyści  musieli czekać do 30 czerwca 2015 by tego dnia poznać wyniki egzaminu maturalnego. Okazało się,że matura w naszej szkole wypadła bardzo dobrze. Zdawalność w technikum w ZSTiO wyniosła 87,5 % ( w powiecie k-kozielskim 71,9%, w woj. opolskim 71.3 %, w kraju 64,0%). 
Kliku absolwentów, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu będą mogli przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu ( 25.08.2015). Wcześniej, tj. do  7 lipca muszą zgłosić się do sekretariatu szkoły i wypełnic deklarację.

Gratulujemy  absolwentom i nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do egzaminu maturalnego!
MS

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian