Zakończenie nauki w klasach maturalnych- pożegnanie absolwentów

             Za niecały tydzień, w poniedziałek 4.maja rozpocznie się egzamin maturalny. Absolwenci szkół ponadgimnajzalnych przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Ci, którzy ukończyli szkoły techniczne, jeszcze w czerwca czeka egzamin potwiedzajacy kwalifikacje zawodowe. A potem? Potem wszystko już będzie inaczej.

         Przed kilkoma dniami, tj.w piątek 24.kwietnia Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących pożegnał uczniów klas czwartych technikum o profilu mechatronicznym, elektrycznym oraz  informatycznym. Uroczystość, na którą  przybyli absolweci, ich rodzice, dyrekcja szkoły oraz nauczyiele, rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego naszej szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po części oficjalnej uczniowie klas: III Mch/El, III Inf i II I/Eo przedstawili krótki i zabawny program artystyczny, by miłym akcentem pożegnać absolwentów.

            Zanim absolwenci  otrzymali świadectwo ukończenia technikum i certyfikaty potwierdzające odbycie różnych specjalizacji i kursów, najpierw dostali pożegnalny upominek od klas trzecich – długopis w wygrawerowanym logo szkoły i przede wszystkim uhonorowani zostali wszyscy ci, którzy swoją pracą na rzecz szkoły, zasłużyli na nagrody i dyplomy.

 

Wyróżnieni zostali:

 

Grzegorz Lang z kl. IV Inf, który otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem oraz tytuł          
i statuetkę Najlepszego Absolwenta Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

Ci, którzy uzyskali średnią ocen 4,0 i wyżej:

Z klasy IVInf: Grzegorz Lang                    Filip Zawadzki

                        Szymon Komander                Krzysztof Bombik

                        Adam Wciórka                       Sebastian Wawrzyniak

                        Dawid Stanisz                        Patryk Strzałek

                        Dawid Postolak                     Maciej Tokarski

                        Tomasz Łuszczyński              Kamil Rams

Z klasy IV Mch/El:    Marcin Piędzioch                Szymon Bodaszewski

                                   Mateusz Prokop                     Patryk Fabisiński

                                   Rafał Przybyła                       Mateusz Kijak

                                   Krzysztof Trybuła                  Kewin Szuster

 

Szymon Komander z klasy IV Inf i Arkadiusz Baran z klasy IV  Mch/El otrzymali tytuł Najsympatyczniejszego Absolwenta Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie i pamiątkowego misia:).

 

Filip Zawadzki z klasy IV Inf otrzymał tytuł i puchar Najlepszego Sportowca  Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Podziękowania i nagrody  za pracę na rzecz szkoły wręczono: 

                                   Kewinowi Szusterowi                           Filipowi Zawadzkiemu

                                   Patrykowi Fabisińskiemu                   Szymonowi Komanderowi

                                   Arkadiuszowi Baranowi                    Grzegorzowi Langowi

                                   Marcinowi Piędziochowi                   Maciejowi Tokarskiemu.

 

Dyplomy otrzymali wyróżniający się krwiodawcy:

                            Filip Zawadzki                        Marcin Piędzioch

                                   Adam Szewczyk                   Tomasz Pieczka

                                   Patryk Strzałka                    Adrian Nocoń

                                   Patryk Kos                            Patryk Mach

                                   Paweł Jasiulek                      Adrian Kozioł

                                   Kewin Szuster                      Patryk Fabisiński

                                   Piotr Strumidło                     Mateusz Gólczyński

                                   Mateusz Prokop

Za aktywną działalność w szkolnym kole fotograficznym Pixel dyplomy otrzymali:

                                   Filip Zawadzki                  Marcin  Piędzioch

                                     Maciej Tokarski           Tomasz Pieczka

                                   Radosław Mormul              Patryk Fabisiński

 

Podziękowania za profesjonalne nagłaśnianie różych imprez szkolnych dostali: 

                                   Kewin Szuster                      Marcin Piędzioch
                                   Krzysztof Trybuła   
            Tomasz Pieczka
                                   Jarosław Truchan
                                  

Uhonorowani szkolni sportowcy to:          Filip Zawadzki                    Kamil Styś

                                                           Radosław Mormul               Paweł Jasiulek.

 

Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w dalszym życiu!

A. Sitarz


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian