V Seminarium Naukowe w ZSTiO

  "Technologie Mobilne" były tematem V seminarium naukowego, które 4 marca 2015 r. odbyło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogolnokształcących w K- Koźlu. W seminarium wzięli udział: Pani Małgorzata Tudaj- Starosta Powiatu K-Kozielskiego, Pani Wiesława Kostrzewa- Andros-  zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Pan Waldemar Zadka- dyrektor departamentu Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, Pani Aurelia Stepień - dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w K-Koźlu, dyrektorzy szkół z K-Koźla, Opola, Głubczyc, nauczyciele i  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
Gościliśmy przedstawiciela Stowarzyszenia Blechhammer 44 oraz jako prelegentów pracowników naukowych oraz Studenckie Koło Naukowe NET.PO z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Wśród prelegentów Pan Adam Liszka z firmy Smart.net Dom Marketingowy z K-Koźla- , Pani Anna Zatwarnicka z firmy Zaksoft z Opola -" KaMap- mobilna aplikacja turystyczna". Ze strony szkoły swoje prezentacje mieli: Pan Adam Bugiel ( Webkoncept.pl)- "Urządzenia i aplikacje mobilne w służbie człowieka", Pan Bernard Willner- "Przyrządy i pomiary wirtualne" oraz Maciej Tokarski z kl. IV INF -" tablet czy smartfon- kierunki rozwoju urządzen mobilnych". W holu można  było zobaczyć stanowiska ZSTiO z robotami sterowanymi za pomocą telefonu komórkowego, za pomocą np. klasnięcia, stanowiska Koła naukowego NET.PO z projektem gry komputerowej, stanowisko Blechhammer 44 z prezentacją mobilnej aplikacji dot. wojny o benzynę z czasów II wojny św.
Seminarium było dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i dlatego wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom ZSTiO w imieniu dyrekcji bardzo dziekuję.
MS

Relacje z seminarium pojawiły się m.in. na stronach:
Starostwa powiatowego, Radia Opole, Radia Park i portalu KK24.pl,

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian