Seminarium „ Automatyka i Robotyka”

12 marca 2014 r. odbyło się w naszej szkole IV seminarium naukowe pn.  „Automatyka i Robotyka ”. 

Cele, które nam przyświecały przy organizacji seminarium to:
  m.in. rozbudzanie wśród uczniów   zainteresowań  z dziedziny automatyki, robotyki, prezentacja nowoczesnych rozwiązań  w  przemyśle, promocja szkolnictwa technicznego.


Wśród gości byli: p. Danuta Wróbel- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu K-Kozielskiego, p. Barbara Wołowska – przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji, p. Waldemar Zadka- dyr. Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim  w Opolu , p. Teodor Bek – członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w K- Koźlu, przedstawiciele Parku Naukowo- Technologicznego z Opola.

Gościliśmy uczniów z PG 1, PG 2, PG 3, PG 5, PG 10, PG Bierawa, PG Długomiłowice oraz ze szkół ponadgimnazjalnych – z  I LO, II LO, z Budowlanki, z Żeglugi, z ZS nr 3 ze Sławięcic.

Wśród uczestników byli uczniowie z kl. IV ELN/Mch, III EL/Mch, II Mch.

Dr inż. B. Willlner i mgr inż. B. Baron – nauczyciele przedmiotów  elektroniczno- mechatronicznych      z ZSTiO  w swej prezentacji  wyjaśniali  m.in. co to jest automatyzacja, czym się różni od mechanizacji, gdzie spotykamy automatykę wokół nas.

Dr inż. Ryszard Beniak i dr inż. Arkadiusz Gardecki z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej zaprezentowali roboty humanoidalne typu NAO, ich budowę i zasady ich programowania.

Inżynierowie: Grzegorz Malik, Czesław Mykieta oraz Bartosz Wielgan z firmy 3D- Tech przywieźli skonstruowane przez siebie drukarki 3 D i pokazali ich możliwości.

Pan Piotr Ksiądz - Prezes Zarządu firmy Hermos Sp. z o.o. z Leśnicy, na przykładzie działalności swojej firmy przedstawił „Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi -  automatyzacja i robotyzacja.

Równolegle, w pracowni komputerowej, Pan Adam Bugiel – specjalista w zakresie inżynierii internetowej z firmy Webkoncept  prowadził   profesjonalne warsztaty z grafiki komputerowej.

W  holu budynku B na uczestników seminarium czekały stanowiska z elektroniki, mechatroniki. Doktoranci z Politechniki Opolskiej przygotowali pokaz skaningu laserowego.

Seminarium było też doskonałą okazją  do zaprezentowania  nowej wersji szkolnego robota HDR1 PC. Został wyposażony w modulator głosu i witał uczestników sławami „dzień dobry, jestem robotem, który powstał w pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.”

Po przerwie,  gimnazjaliści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, którą pozyskali z prezentacji i obserwacji stanowisk w holu. Konkurs przygotowany przez p. mgr inż. E. Baron i p. inż. S. Witke z ZSTiO wygrała drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 z K- Koźla.

Pan dr hab. inż. Mirosław Szmajda z Politechniki Opolskiej omówił zasady współpracy między Politechniką Opolską a ZSTiO w K-Koźlu.  Zaprezentował założenia wspólnego projektu dotyczącego kształcenia w zawodzie technik elektronik „ Od technika elektronika do inżyniera elektronika”.

Na zakończenie  p. dyr. Maria Staliś  podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w seminarium oraz całemu zespołowi nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za zaangażowanie i pomoc  w przygotowaniu seminarium.


Więcej zdjęć z seminarium dodamy wkrótce :)


 


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian