Otwarcie WORD-u przy Mostowej 7

5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 na terenie ZSTiO otwarty został Ośrodek Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. W uroczystości udział wzięli: p.Tomasz Kostuś- Wicemarszałek Woj. Opolskiego, P. Małgorzata Tudaj- Starosta Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, p. Józef Gisman - Wicestarosta i członkowie Zarządu Powiatu oraz Radni, p. Edward Kinder- Dyrektor WORD Opole ze współpracownikami, p. Aurelia Stępień - dyr. Powiatowego Zespołu Oświaty i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele KP Policji. Ks. Proboszcz Piotr Adamów poświęcił plac manewrowy, na którym odbywać się będą egzaminy na kat. B. Na cele WORD-u przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku B oraz w łączniku do budynku C, wybudowany został plac manewrowy  za budynkiem B.
Od dzisiejszego dnia kandydaci na kierowców mogą przystępować do egzaminu teoretycznego i praktycznego na kategorię B nie tylko w Opolu ale również w Kędzierzynie- Koźlu.                              MSCopyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian