Wielki Jubileusz szkoły -cz.3

Przedsięwzięcie „ Jubileusz 60 lat szkoły i II Zjazd Absolwentów ZSTiO” to było bardzo duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. To były miesiące przygotowań, dziesiątki rozmów, wiele spotkań i podjętych działań.

Dziękuję wszystkim za twórcze pomysły, inspirację, podpowiedzi, za włożony czas i zaangażowanie się w realizację tak dużej imprezy. Dziękuję absolwentom, którzy służyli  swoją pomocą.
Panu Adamowi Bugiel za przygotowanie podstrony zjazdowej, projektów graficznych zaproszeń, plakatów, baneru, gadżetów, tablic, okładki publikacji, promocję,
Pani Marii Wasilewskiej za zbieranie i przekazywanie informacji dzwoniącym i zgłaszającym się absolwentom, za prace w biurze zjazdowym,
Pani Marii Haniczok za obsługę księgową zjazdu, za zakupy i przygotowanie św. A,
Pani Katarzynie Sługockiej i Panu Ireneuszowi Podedwornemu za zbieranie i przygotowanie materiałów do publikacji,
Pani Irenie Lewndowskiej i Katarzynie Sługockiej za przygotowanie wystawy Wehikuł czasu w św. B,
Pani Ewelinie Olszowskiej i Pani Beacie Oleśnej za pomysł, oprawę muzyczną i przygotowanie części artystycznej w Hotelu Solidaris,
Pani Małgorzacie Nawrat- Golly i Pani Danucie Łuczak za przygotowanie scenografii,
Pani Annie Pietrzyńskiej za organizację mszy św. w intencji pracowników i absolwentów szkoły,
Pani Joannie Bireckiej za koordynowanie prac Biura Zjazdowego,
Pani Izabeli Powroźnik za przygotowanie wystawy kronik szkolnych, przygotowanie Sali na spotkania absolwentów,
Pani Katarzynie Maciejewskiej i Pani Grażynie Gołąbek- Tomas za przygotowanie Sali na spotkania absolwentów,
Pani Izabeli Hermanowicz, Elizie Baron, Marioli Kadyło, Katarzynie Balickiej za sprawną pracę Biura Zjazdowego,
Pani Grażynie Boguckiej- Zbroniec i Panu Jarosławowi Rams za pracę w komitecie organizacyjnym, obsługę konta zjazdowego, zakupy związane z balem absolwentów,
Pani Krystynie Świder za przygotowanie świetlicy A na spotkanie byłych i obecnych pracowników szkoły,
Panu Łukaszowi Guziak, Panu Przemysławowi Skuza i Panu Wiesławowi Świder za przygotowanie sprzętu, za prezentację szkoły na monitorach w budynkach ZSTiO,
Panu Bernardowi Baron za przygotowanie logistyczne dla parkujących absolwentów,
Panu Witosławowi Iwanejko  za przygotowanie osiągnięć sportowych szkoły,
Panu Radkowi Gorskiemu za koordynowanie prac porządkowych wokół szkoły,
Panu Krzysztofowi Popieli za przygotowanie wystawy osiągnięć uczniów z dziedziny robotyki i za dużą pomoc po zakończeniu spotkań pracowników  w św. A,
Panu Krzysztofowi Onysk za koordynowanie przygotowań technicznych do Jubileuszu,
Bardzo dziękuję Pani Joannie Roguckiej za wszelką pomoc w trakcie przygotowań zarówno w budynkach szkoły jak i na  terenach zielonych wokół szkoły,
Panu Leszkowi Górskiemu i Panu Janowi za pomoc techniczną podczas przygotowań do obchodów Jubileuszu,
Podziękowania dla pań sprzątaczek za dbanie o czystość i porządek w budynkach szkoły i na zewnątrz,

Osobne podziękowania dla Pocztu Sztandarowego, dla uczniów, którzy włączyli się do przygotowań,nosili krzesła,stoły, pięknie zaprezentowali się podczas części artystycznej, służyli pomocą absolwentom podczas spotkań w  klasach, byli łącznikami pomiędzy biurem zjazdowym a absolwentami;

W tym miejscu gorące podziękowania dla Rodziców, którzy upiekli pyszne ciasta i którymi częstowali się absolwenci.

Wszystkim Państwu, Koleżankom i Kolegom, Pracownikom, Uczniom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowanie i organizację pięknego  Jubileuszu 60 lat szkoły i II Zjazdu Absolwentów ZSTiO.

Maria Staliś
Dyrektor ZSTiO


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian