Nasze Asy Powiatu

 20 czerwca 2018 r. w auli II LO  odbyła się uroczysta gala "ASY POWIATU", podczas której wręczono stypendia Starosty Kędzierzyńsko -Kozielskiego w kategoriach: nauka, sport i kultura. By otrzymać stypendium naukowe należało spełnić następujące warunki: średnia ocen min. 4,75, co najmniej b. dobra ocena z zachowania i osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W kategorii sport osiągniecia sportowe- miejsce 1-10 w rywalizacji ogólnopolskiej.  Stypendia wręczali p. Małgorzata Tudaj- Starosta Powiatu i p.Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu.
W gronie stypendystów znaleźli się nasi uczniowie: 
1.Wojciech Rafa ( III Mch) - tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Solidarności, finalista etapu centralnego Olimpiady Statystycznej, wyróżnienie w finale Konkursu Elektryzująca Pasja.
2. Gabriel Mainka ( IV Mch)- tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości- blok A, 2m. w Ogólnopolskim Konkursie Forum Młodych Innowatorów.
3. Jan Bury ( II Mch)- tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości- blok B.
4. Piotr Sokołowski ( II Mch)- tytuł finalisty etapu centrlnego olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości- blok B, wyróżnienie w konkursie " Elektryzująca Pasja".

W kategorii sport -Paweł Sucharzewski za osiągnięcia na zawodach ogólnopolskich w karate.
Wręczono również "L-kę"-  nagrodę Zarządu Powiatu w postaci dofinansowania do prawa jazdy (za działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej).  Z ZSTiO nagrode otrzymał Stanisław Kostka ( III E/EO).  

Gratulujemy !
MS


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian