Mubea Automotive Poland Sp.z o.o. chce współpracować z ZSTiO

 18 czerwca 2018 r. w siedzibie firmy Mubea Automotive Poland sp. z o.o. ( teren Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy autostradzie A4 na wysokości Zimnej Wódki)

 został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego pomiędzy firmą Mubea reprezentowaną przez p. Jiři Matyáš – czł. Zarządu a Powiatem K- Kozielskim reprezentowanym przez p. Małgorzatę Tudaj-  Starostę  Kędzierzyńsko- Kozielskiego oraz Pana Józefa Gismana –  Wicestarostę  Powiatu  Kędzierzyńsko- Kozielskiego  i  Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K- Koźlu ( reprezentowanym przez  p.  Marię Staliś – Dyrektor ZSTiO).

Celem porozumienia jest zacieśnianie współpracy na rzecz podniesienia jakości  i  atrakcyjności kształcenia praktycznego m.in. w zawodach technik mechatronik, elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, monter mechatronik. Współpraca obejmuje organizację staży wakacyjnych, promowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w ramach praktyk zawodowych, w tym organizacji systemu stypendialnego dla uczniów, organizację wycieczek dydaktycznych do zakładu w Zimnej Wódce, identyfikowania potrzeb i wymagań kwalifikacyjnych rynku pracy oraz kompetencji, które należy kształcić u uczniów.

 W drugiej części wizyty,  p. Danuta Wesołowska – dyrektor ds. handlowych przedstawiła zarys działalności firmy Mubea i oprowadziła włodarzy naszego powiatu po zakładzie. W spotkaniu uczestniczyła równeż p. j.Birecka- wicedyrektor ZSTiO.

 Mubea Automotive Poland sp. z o. o.  to duża firma, która specjalizuje się w produkcji  części samochodowych do większości marek aut na świecie ( m.in. opasek zaciskowych, sprężyn talerzowych do przekładni w automatycznych skrzyniach biegu, wałów napędowych). W Polsce, firma działa od r.2015. Swoje zakłady ma na całym świecie.


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian