Nawiązanie współpracy z firmą Tauron Dystrybucja

 12 czerwca 2018 r. w Opolu, w siedzibie firmy Tauron Dystrybucja S.A. , Pan Janusz Pisarek  -Dyrektor Oddziału podpisał z p. Marią Staliś- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K- Koźlu  porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką. Porozumienie podpisane zostało w obecności p. Józefa Gismana - Wicestarosty Powiatu K- Kozielskiego, p. Aurelii Stępień – Kierownika Wydziału Oświaty , p. Ewy Kulawik- Kierownika Wydziału Personalnego oraz p. Jaonny Jaźwy -Tauron Dystrybucja S.A. i p. Elizy Baron z ZSTiO .

Współpraca dotyczy m.in. praktyk zawodowych dla uczniów klas elektrycznych w firmie TAURON, organizowania paneli dyskusyjnych I prelekcji dla uczniów i nauczycieli  na temat funkcjonowania branży energetycznej i najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce, wyjazdów edukacyjnych przyszłych elektryków do obiektów TAURON, wspólną promocję zawodu         i pracy w sektorze energetycznym.

Podczas spotkania podkreślano, że bardzo ważne są wspólne działania w zakresie promocji  zawodu elektryk z uwagi na  bardzo duże zapotrzebowanie na  pracowników  z wykształceniem elektrycznym.

Wicestarosta J. Gisman – zwracał uwagę na duże zaangażowanie władz powiatu w tworzenie  w ZSTiO nowoczesnych  pracowni do kształcenia przyszłych elektryków.

Warto dodać, że uczniowie, którzy kształcą się  w Azotach w zawodzie t. elektryk,  oprócz wiedzy i umiejętności wymaganych w podstawie programowej, dodatkowo realizują innowację pedagogiczną „ Zarządzanie automatyką domową – inteligentny dom”. Zajęcia pozwalają wyposażyć uczniów w dodatkowe umiejętności praktyczne w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, projektowania i wykorzystania sterowników programowalnych PLC do  wielu zautomatyzowanych urządzeń w domu, zakładania systemów alarmowych. Ponadto uczniowie zdobywają uprawnienia SEP.

MS


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian