Pożegnanie klas maturalnych w ZSTiO

27 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w ZSTiO w Azotach. W uroczystości  uczestniczyli : dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice,  absolwenci klas: IV Mch, IV EL, IV Inf .Wśród zaproszonych gości byli: p. Aurelia Stępień -kierownik Wydz. Oświaty w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu,  p.Ireneusz Wiśniewski- dyr. CKPiU., przedstawiciele firm ETP SA. Zakład w Bierawie oraz Jokey Plastik Blachownia , które patronują naszym kierunkom w technikum.
Po krótkim filmie nakręconym specjalnie dla maturzystów, p. dyr. M.Staliś podsumowała cztery lata nauki tegorocznych absolwentów.  Statuetką " Najlepszy Absolwent Technikum nr 4 w ZSTiO" uhonorowany został Rafał Widera z kl. IV Mch, ukończył szkołę ze średnią 5,17. Technikum Nr 4 z wyróżnieniem ukończyli :
z klasy IV  El:

·         Michał Czartoryski ( 4,9)

·         Michał Welke ( 4,81)

·         Michał Zalewski (4, 78)

·         Marek Hampf ( 4,77)

Z klasy IV Inf

·         Jakub Schatt (4,84)

Z klasy IV mech

·         Gabriel Mainka (4,77)

·         Tomasz Norek ( 4, 77)

Wychowawcy klas wręczali nagrody książkowe i dyplomy wychowankom, którzy wyróżniali się na tle klasy. Uhonorowani zostali najaktywniejsi honorowi krwiodawcy ( 22 uczniów), uczniowie działający  w radiowęźle, w samorządzie szkolnym. Misie- pluszaki trafiły do najsympatyszniejszych uczniów wybranych przez  grono nauczycielskie. Wybrany i nagrodzony został też najlepszy sportowiec absolwent. Miłym akcentem było wręczanie przez przedstawicieli firm patronackich nagród i listów gratulacyjnych.
Pani dyr. M.Staliś wręczyła  listy gratulacyjne i podziękowania  rodzicom naszych absolwentów za  pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz klasy i szkoły. Przyszła również pora na wręczanie świadectw ukończenia szkoły.
Na zakończenie słowa podziękowań ze strony absolwentów oraz rodziców popłynęły do wychowawców, nauczycieli, pracowników i dyrekcji szkoły.
Uroczystość przygotowała p. Ewelina Olszowska i p.Małgorzata Nawrat- Golly oraz uczniowie kl. III Inf.Uroczystość poprowadzili Laura Dajko i Rafal Bieniarz z II IEO, grą na gitarze elektrycznej wspomógł Marcin Oszust z klasy III Mech.Film o dla maturzystów nakręcił Oskar Barcz z klasy III Inf.
Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia na maturze !


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian