Znają się na prawie o patentach i wynalazczości

 11 kwietnia 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbył się etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B Wynalazczość. Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny, jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizacją twórczego myślenia. W etapie okręgowym olimpiady uczestnicy musieli wykazać się wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Etap okręgowy składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Uczestnicy musieli wykazać się  m.in. wiedzę zarówno z ustawy o własności przemysłowej jak i z historii wynalazków, sporządzić  opis projektu wynalazczego oraz w praktyce   wykorzystać ustawę prawa własności przemysłowej.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących reprezentowali Jan Bury, Krzysztof Przybysz i Piotr Sokołowski z klasy II technik mechatronik- op. Eliza Baron.   

Nasi uczniowie poradzili sobie rewelacyjnie. Ten etap olimpiady zakończył się sukcesem dla Jana Burego, który zajął 1 miejsce, Piotra Sokołowskiego- zajął 2. miejsce. Krzysztof Przybysz zajął 4. miejsce.Jan i Piotr będą reprezentować  nasz okręg w finale centralnym olimpiady, który odbędzie się pod koniec maja w Nisku.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!
MS
 


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian