Nowy Samorząd Uczniowski !!

 

19 marca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydatami byli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich  w liczbie dziewięciu. Najwięcej głosów uzyskał Bartosz Konieczny z klasy I mechatronicznej , kolejne miejsca to Aleksander Wojtaszek (kl.III EEO) i Rafał Bieniasz (kl. II IEO). Spotkanie zwycięzców , członków poprzedniego SU i opiekunów zaowocowało wyłonieniem składu nowego SU. Oto on: przewodniczący- Aleksander Wojtaszek, wiceprzewodniczacy- Bartek Konieczny i sekretarz- Rafał Bieniasz. Gratulujemy!!!!


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian