IV Gala Najlepsi z Najlepszych

W piątek, 23 lutego 2018 r. w auli I LO w Koźlu odbyła się IV Gala "Najlepsi z Najlepszych", podczas której podsumowano XX Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018.
W tegorocznym rankingu znalazły się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z naszego powiatu. Z rąk Wicestarosty Józefa Gismana dyrektorzy szkół i laureaci oraz finaliści etapu centralnego olimpiad z danej szkoły odebrali pamiątkowe tarcze jakości.
Nasze Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej -Curie zdobyło brązową tarczę( zajęliśmy 224 miejsce w Polsce na 1740 techników i 10 m. w woj. opolskim).
ZSTiO reprezentowali Wojciech Rafa- finalista etapu centalnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok Wynalazczość, Sebastian Juraszek -laureat  tej olimpiady, tylko w bloku Innowacje Techniczne oraz dyr. Maria Staliś. Foto: Lokalna24.pl

MS

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian