Znamy wyniki XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Technik Absolwent 2017"

Sebastian Juraszek, absolwent ZSTiO został wyróżniony w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2017 w kategorii „ technik mechatronik”. W uroczystości, która odbyła się  12 stycznia 2018 r. wzięli udział: p. Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu K- Kozielskiego, p. Aurelia Stępień –kierownik wydz. oświaty w Starostwie Powiatowym w K- Koźlu, p. Bogusław Przychocki –prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.
Maria Staliś- dyr. ZSTiO przypomniała cele konkursu :  promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie oraz uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.
Pan Prezes B. Przychocki wręczając S. Juraszkowi wyróżnienie podkreślił, że  jest pełen uznania dla osiągnięć technicznych i wyników uzyskanych przez mechatronika z ZSTiO. Rywalizacja była b. duża a Sebastian jako jedyny z woj. opolskiego otrzymał to wyróżnienie. Na ręce p. dyr. M. Staliś złożył list gratulacyjny dla całego grona pedagogicznego za staranną i wszechstronną edukację oraz podziękowanie za zaangażowanie w ideę konkursu.
Pan Wicestarosta Józef Gisman, w imieniu Zarządu Powiatu i radnych  gratulował Sebastianowi sukcesu w tym konkursie, zwracał uwagę zgromadzonej młodzieży, że mogą zdobywać umiejętności praktyczne w coraz nowocześniejszych pracowniach zawodowych, współfinansowanych przez nasz powiat. Nawiązał do rankingu Perspektyw, w którym szkoły powiatowe osiągają  tarcze jakości.
Sebastian podziękował za  zgłoszenie jego kandydatury i otrzymane wyróżnienie. Podkreślił, że  dzięki wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych – p. Bernarda Barona, Krzysztofa Popieli  zdobywał potrzebna wiedzę  by  realizować swoje pomysły. Dzięki pomocy finansowej firmy Magna S.A.   zbudował robota mobilnego z systemem sterowania „ Szerszeń V2”. Zachęcał swoich młodszych kolegów by  umiejętnie wykorzystywali czas w technikum, by zgłaszali swoje pomysły  i startowali w konkursach i olimpiadach. S. Juraszek zaprezentował wszystkim uczestnikom swoje projekty, nad którymi pracował będąc uczniem ZSTiO. Podzielił się z zebranymi refleksją, że już w III klasie technikum  zaczął  myśleć o własnej ścieżce rozwoju zawodowego i prowadzeniu własnej działalności z zakresu automatyki przemysłowej. Stale poszerzał i poszerza swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych kursach z tego  zakresu. Obecnie Sebastian jest studentem I roku Automatyki i Robotyki na Politechnice Opolskiej i rozpoczyna własną działalność .  Zebrani nagrodzili wyróżnionego Technika Absolwenta 2017  dużymi brawami. 

gratulujemy serdecznie!

MS

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian