Poznaliśmy laureatów Nagrody im. M. Górnego

12 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K- Koźlu odbyła  się uroczystość wręczenia  nagrody im. Mariana Górnego.

W uroczystości wzięli udział : p. Barbara Szeremeta- córka sp. M. Górnego, p. Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w K- Koźlu, p. Teodor Bek- czł. Zarządu Oddziału SITPchem w K- Koźlu, p. Adam Gurgul – Prezes Koła Miejskiego SITPchem w K- Koźlu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Pani dyr. Maria Staliś  zaprezentowała uczestnikom gali nominowanych uczniów. Tegorocznymi laureatami zostali : Gabriel Mainka – uczeń klasy IV Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej- Curie w  ZSTiO – w zawodzie technik  mechatronik, który w roku szkolnym 2016/2017 zajął 2 m. w ogólnopolskim konkursie dla młodych pasjonatów techniki  „ Elektryzująca Pasja”. W listopadzie 2017 r. w ogólnopolskim konkursie Forum Młodych Innowatorów wywalczył 2 miejsce za pracę                      „ Zintegrowany system automatyki - robot Mero S3”. Interesuje się automatyką  i robotyką, nowoczesnymi technologiami, programowaniem sterowników oraz grą na instrumentach dętych. Obecnie pracuje nad projektem „Zdalnego systemu sterowania”. Opiekunem merytorycznym był Pan mgr inż.  Bernard Baron – nauczyciel przedmiotów    elektryczno- mechatronicznych.

 Wojciech Rafa  -  uczeń klasy III  w zawodzie technik   mechatronik.  W roku szkolnym 2016/2017 wywalczył tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości ( blok B- Wynalazczość). W konkursie zorganizowanym przez Politechnikę Śląską „ Czy Byłbyś dobrym inżynierem” razem  z kolegami z drużyny zajął 2 miejsce na 20 startujących zespołów. Wywalczył III m.  w VI regionalnym  konkursie  wiedzy i umiejętności  z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym dla  uczniów  odbywających zajęcia w CKP oraz CKPiU województwa opolskiego. Obecnie pracuje nad projektem „Zdalnie sterowany model poduszkowca”. Klasę II ukończył z wyróżnieniem. (średnia ocen 5,2).Opiekunem merytorycznym była Pani mgr inż. Eliza Baron – nauczyciel przedmiotów   elektrycznych.

 Inicjatorem nagradzania uczniów mających osiągnięcia z dziedziny nauk technicznych był Marian Górny, wieloletni dyrektor ds. inwestycji  w Zakładach Azotowych  „ Kędzierzyn” i  wybitny działacz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego.  Nagroda wręczana jest od 2010 roku. Fundatorami nagrody  do 2014 r. była Rodzina śp. M. Górnego a od 2015 roku Grupa Azoty ZAK S.A.  

 Podczas uroczystości p. Adam Gurgul przypomniał sylwetkę śp. Mariana Górnego oraz ideę wręczania nagrody. Pani Aurelia Stępień, w imieniu Starosty Powiatu pogratulowała laureatom, podkreśliła m.in. innowacyjność działań ZSTiO w zakresie promowania nauk technicznych i współpracy z zakładami pracy a nagrodzeni uczniowie są wzorem dla młodszych, że warto mieć pasje i je realizować.  Pan Teodor Bek zwrócił uwagę na odradzanie się w ostatnich latach szkół technicznych  w związku z  coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów, którzy są poszukiwani na rynku pracy. Dyr. Maria Staliś podziękowała Grupie Azoty ZAK S.A. za ufundowanie nagrody i przedstawicielom SITPchem w K- Koźlu za b. duże zaangażowanie w promowanie Nagrody im. M. Górnego i współpracę ze szkołą. 
MS


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian