Mechatronicy i elektrycy w nowych pracowniach

8 grudnia 2017 r. oficjalnie otwarto nowe pracownie techniczne w ZSTiO.  Pracownię mechatroniczną i pracownię napędów elektrycznych.  Prace remontowe  i wyposażenie obu pracowni  pochłonęło  ok. 1 miliona złotych. Fundusze pochodziły z  Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego i budżetu Powiatu K- Kozielskiego. Projekt dot. wszystkich szkół zawodowych prowadziło Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w K- Koźlu.

Każda pracownia wyposażona jest w b. nowoczesne stanowiska, przy których przyszli mechatronice i elektrycy  zdobywać będą umiejętności i wiedzę z zakresu swojego zawodu.

Otwarta została również pracownia chemiczna, która służyć będzie uczniom klas chemicznych z ZS nr 3 w Sławięcicach.

W uroczystości  wzięli udział Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu K- Kozielskiego, Aurelia Stępień- kierownik Wydz. Oświaty w Starostwie Powiatowym, Ireneusz  Wiśniewski –dyr. CKPiU, radni  i dyrektorzy szkół.

Bardzo dużo pracy w obecny kształt  pracowni mechatronicznej i napędów elektrycznej włożyli p. wicedyr. J. Birecka, p. K. Popiela, p. B. Baron i p. E. Baron. Gorące podziękowania !

MS


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian