VII edycja Potyczek z Techniką

  VII EDYCJA KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

„POTYCZKI  Z TECHNIKĄ” DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

POWIATU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO

28 listopada 2017 r.

 

Cele  konkursu „  Potyczki z techniką ” jest zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy technicznej w życiu codziennym,  podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym.

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Kędzierzynie – Koźlu oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

2. Patronat honorowy
- Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego,


3. Partnerzy konkursu: 
ETP S.A. Katowice, Zakład w Bierawie, Jokey Plastik Blachownia, Petrochemia Blachownia S.A.

4.Termin -   28.11.2017 r.   godz. 9.00   -13.15 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu, Świetlica B

5.Tematyka konkursu obejmuje : podstawy  (m.in. z techniki, informatyki, elektrotechniki, elektroniki,  mechaniki) oraz podstawy  języka technicznego angielskiego i  niemieckiego.

6.Przebieg konkursu:
a)Część pisemna – test wiedzy,
b)Część praktyczna- zadania konkursowe przeprowadzane w pracowniach i laboratoriach zawodowych w ZSTiO. Jedno z zadań praktycznych ( z elektroniki) przygotowuje Politechnika Opolska.

7.Uczestnicy
– 3 osobowe drużyny z gimnazjów powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i  krapkowickiego

8.Jury-   w składzie:  dyrektor ZSTiO,  przedstawiciele  firm – partnerów konkursu, przedstawiciel Politechniki Opolskiej.

9. Fundatorzy nagród :
a)  ETP S.A. Katowice, Zakład w Bierawie,
b) Jokey Plastik Blachowni,
c)  Petrochemia Blachownia S.A,
d) Starostwo Powiatowe w K- Koźlu,
e) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K- Koźlu

 


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian