Kolejny sukces Gabriela !

 

 

Gabriel Mainka, uczeń klasy IV mechatronicznej zajął II miejsce w konkursie „Forum Młodych Innowatorów” zorganizowanym z inicjatywy Grupy Azoty ZAK SA w partnerstwie z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym.

Celem konkursu był wybór najlepszych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowych technologii mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Gabriel przedstawił pracę pt. „Zintegrowany System Automatyzacji – Robot MERO S3”, której był pomysłodawcą, projektantem i konstruktorem.

Opiekunem projektu był mgr inż. Bernard Baron.

Naszemu mechatronikowi gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian