Nagroda im. Mariana Górnego

Łukasz Chromiak ( t. elektronik) i Marcel Nowak ( t. mechatronik) to  tegoroczni absolwenci  Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie  w  ZSTiO,  którzy zostali uhonorowani nagrodą im. Mariana Górnego. Uroczystość odbyła się 2.06.2014 podczas inauguracji XXIV Dni Chemika, w Klubie NOT, siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Przemysłu Chemicznego w K- Koźlu. Nagrodę wręczali Pani Barbara Szeremeta, córka śp. M. Górnego, która odczytała protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody, Pan Adam Leszkiewicz -Prezes Grupy Azoty, ZA "Kędzierzyn" i Pan Zbigniew Ślęzak -Prezes Odziału SITPChem w K- Koźlu. W imieniu laureatów podziękowała Pani Maria Staliś- dyr. ZSTiO, która zwróciła uwagę,że  wszyscy dotychczasowi laureaci wybrali  studia politechniczne ( Politechniki Wrocławska, Śląska, Opolska, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie) i kierunki informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika.
 Nagroda została ufundowana pięć lat temu przez śp. Mariana Górnego, długoletniego dyrektora ds. inewstycji w Zakładach Azotowych " Kędzierzyn" i wieloletniego prezesa SITPChem. w K-Koźlu.  Skierowana jest do uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy wyróżniają się i mają osiągnięcia w zakresie nauk technicznych. Od 2013 r. finansowanie nagrody przejęła Grupa Azoty.
Gratulujemy Laureatom i życzymy sukcesów !
MSp

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian