Pożegnanie maturzystów ZSTiO

Pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w ZSTiO w Azotach. 
Uroczystość zakończenia nauki w technikum  miała miejsce 28 kwietnia 2017 r. Uczestniczyli w niej: dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice,  absolwenci klas: IV Mch, IV EL, IV I/EO.Wśród zaproszonych gości byli: p. Aurelia Stępień -kierownik Wydz. Oświaty w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu,  p.Ireneusz Wiśniewski- dyr. CKPiU., p. Adam Wala - wicedyr. CKPiU w K-Koźlu, przedstawiciele firm, które patronują naszym kierunkom w technikum : p. Sławomir Ociepa - dyr. ds. OZE wGalmet Głubczyce, p. Roman Ładak, kierownik produkcji w ETP S.A. Zakład w Bierawie, p. Atrem Chyruk, kierownik produkcji w Jokey Plastik Blachownia, p. Honorata Kwaśniewska i Ewelina Koralewicz z Magma NTP S.A).
Po krótkiej prezentacji wspominkowej o każdej z klas, p. dyr. M.Staliś podsumowała cztery lata nauki tegorocznych absolwentów.  Statuetką " Najlepszy Absolwent Technikum nr 4 w ZSTiO" uhonorowany został Rafał Piśniak z kl. IV Mch, ukończył szkołe ze średnią 5,0. Statuetki Sowy " Ukończył Technikum Nr 4 z wyróżnieniem" otrzymali" Rafał Jahn - IV Mch( 4,9), Tomasz Madeja z Kl. IV Mch( 4,8), Dawid Kloc z kl. IV Mch( 4,87), Grzegorz Cholewiński z kl. IV INF( 4,8) a z rąk  p. Aurelii Stępień  otrzymali listy gratulacyjne wystosowane przez Panią  Małgorzatę Tudaj, Starostę Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. Wychowawcy klas wręczali nagrody książkowe i dyplomy wychowankom, którzy wyróżniali się na tle klasy.Uhonorowani zostali najaktywniejsi honorowi krwiodawcy, uczniowie działający w szkolnym kole fotograficznym, w radiowężle, w samorządzie szkolnym. Misie- pluszaki trafiły do najsympatyszniejszych uczniów wybranych przez  grono nauczycielskie. 
Miłym akcentem było wręczanie przez przedstawicieli firm patronackich nagród i listów gratulacyjnych. Tomasza Stawiarskiego  i Michała Śliwińskiego docenił Galmet Głubczyce; Patryka Roguckiego i Grzegorza Ruma firma ETP S.A.;Rafała Piśniaka, Rafałą Jahna, Dawida Kloca firma Jokey Plastik; Sebastiana Juraszka firma Magma NTP S.A.; Grzegorza Cholewińskiego firma Brenntag Polska.
Pani dyr. M.Staliś wręczyła  listy gratulacyjne i podziękowania  rodzicom naszych absolewntów za  pomoc       i zaangażowanie w pracy na rzecz klasy i szkoły. Przyszła również pora na wręczanie świadectw ukończenia szkoły. Trafiły do 71. tegorocznych absolwentów. 
Na zakończenie słowa podziękowań ze strony absolwentów oraz rodziców popłynęły do wychowawców, nauczycieli, pracowników i dyrekcji szkoły.
Uroczystość przygotowała p. Danuta Łuczak oraz uczniowie kl. III Mch, III EL.
Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia na maturze !
MS

Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian