Dni wolne w maju

 OGŁOSZENIE

Dla uczniów Technikum Nr 4

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

                       4.05.2017,   5.05.2017    i    8.05.2017 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017.
 Zajęcia praktyczne w CKPiU w tych dniach realizowane są zgodnie z planem.


Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej

mają zajęcia zgodnie z planem.

Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych

z kl.2 mają zajęcia zgodnie z planem

z kl.3 są na praktyce w zakładach.

 

2.05.2017-Jest dniem wolnym od zajęć dla wszystkich uczniów ZSTiO,
nie ma również zajęć w CKPiU.


Copyright © 2007-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Programiści: Rams Kamil, Wawrzyniak Sebastian